Partnerski popusti

Pri Collegium Mondial Travel bi bili radi čim bolj prijazni do tvoje denarnice in ti za tvoj denar ponudili največ. Zato ti partnerji podarjajo 40 eur, 80 eur ali več na potovanju s Collegium Mondial Travel.

Mama sklene DZZ* pri zavarovalnici Generali d.d., kar ti prinese 40€ popusta

Oče, babica, stric, … vsak, ki sklene DZZ* pri zavarovalnici Generali d.d. ti prinese še dodatnih 40€ popusta.

Zberi čim več ljudi in odpotuj zastonj!

Kako do brezplačnega potovanja s Collegium Mondial Travel?

Ti ali tvoji starši, stari starši, bratje, sestre ali prijatelji SKLENEJO DZZ in prihranil boš 40, 80, 120 ali več evrov pri plačilu potovanja s Collegium Mondial Travel!

Vsako sklenjeno dopolnilno zavarovanje pri Generali d.d. ti omogoči 40€ popusta.

Zavarovanje lahko skleneš ti ali tvoji starši, stari starši, bratje, sestre ali prijatelji. Zavarovanje pri drugi zavarovalnici ni ovira, pri Generali d.d. spremembo uredite hitro in enostavno. Vse dodatne informacije in splošne pogoje akcije lahko prejmete na številki 080 7077 in https://www.generali.si/

VEČ KOT VAS SKLENE DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PRI Generali d.d, VEČ POPUSTA DOBIŠ!

KAKO DO POPUSTA? Najkasneje mesec dni (maturantje do 30.3.2020) pred potovanjem pokličite na brezplačni telefon Generali d.d. 080 7077 in uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Generali d.d. Ob sklenitvi ne pozabite navesti imena in priimka osebe, ki bo koristila popust.

Vse dodatne informacije in splošne pogoje akcije lahko prejmeš na številki 080 7077 in https://www.generali.si/.

POTOVANJA SO ZAKON! Naj bodo nepozabna, naj bodo TVOJA!

*Dopolnilno Zdravstveno Zavarovanje

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA KORIŠČENJE PARTNERSKIH POPUSTOV POTOVALNE AGENCIJE COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Posebni pogoji poslovanja za koriščenje partnerskih popustov so del akcije partnerskih popustov, ki jo skupaj s partnerji organizira Collegium Mondial Travel, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »CMT«). Partnerske popuste lahko koristi potnik, ki se je prijavil na turistični aranžma v organizaciji CMT (v nadaljevanju »potovanje«). Ko potnik v agenciji, pri promotorju, po telefonu, elektronski pošti ali preko interneta naroči potovanje in koristi partnerske popuste, se šteje, da je sprejel določila teh posebnih pogojev. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe o potovanju šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

2. MOŽNOSTI KORIŠČENJA PARTNERSKIH POPUSTOV

Generali d.d. Partnerske popuste omogoča sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) pri zavarovalnici Generali d.d. za najmanj 24 mesecev. Potnik lahko koristi popuste izključno za potovanja, katerih organizator je potovalna agencija CMT. Potnik lahko koristi popust v višini 40 EUR pri potovanju v primeru, da sklene DZZ sam ali njegovi sorodniki ali prijatelji. Zavarovanje je sklenjeno preko ponudbe, ki jo potnik kot zavarovalec pošlje zavarovalnici. Ponudba veže zavarovalca 8 dni od dneva, ko je prispela ponudba k zavarovalnici. Če zavarovalnica v tem roku

ponudbe ne odkloni, se šteje, da je zavarovalna pogodba sklenjena. Če je dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici, lahko potnik koristi popust le v primeru, če je bilo slednje pri drugi zavarovalnici veljavno več kot eno leto, saj lahko le v tem primeru potnik zavarovanje pri drugi zavarovalnici odpove in sklene DZZ. V nasprotnem primeru DZZ ni možno skleniti, saj pred iztekom enega leta pri drugi zavarovalnici veljavnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni možno odpovedati. DZZ začne v primeru prehoda z druge zavarovalnice veljati z dnem izteka odpovednega roka in prenehanja zavarovalnega kritja pri predhodni zavarovalnici. Potnik na prijavo za potovanje vpiše podatke o osebi, ki bo sklenila DZZ. Najkasneje mesec dni pred potovanjem mora potnik ali druga oseba poklicati na 080 7077 in urediti potrebno za sklenitev DZZ. Pri sklenitvi DZZ je potrebno navesti ime in priimek potnika, za katerega potnik želi, da mu CMT podeli popust. Potnik koristi popust v višini 40 EUR za vsako sklenjeno DZZ (s priloženimi osebnimi podatki potnika), na način, da se mu za ta znesek zniža cena njegovega potovanja. Popusti za potovanje se med seboj seštevajo. Koristnik popusta oziroma potnik razume in se strinja, da mu bo CMT, ki popuste podeljuje, v primeru odpovedi DZZ pred iztekom minimalnega obdobja 24 mesecev, na osnovi katerega je koristil popust za potovanje, zaračunala vsoto predhodno priznanih partnerskih popustov. Potnik in ostali, ki sklenejo DZZ v tej akciji, niso upravičeni do ostalih akcijskih ugodnosti, ki jih sicer podeljuje zavarovalnica svojim zavarovalcem ob sklenitvi DZZ z zavezo o dolgoročnosti. Vse dodatne informacije glede sklenitve DZZ in splošnih pogojev Generali d.d. so na https://www.generali.si/ in brezplačni telefonski številki 080 7077.

3. ODJAVA OD ALI ODPOVED POTOVANJA IN KORIŠČENJE PARTNERSKIH POPUSTOV

Če potnik izpolnjuje vse pogoje za koriščenje partnerskih popustov in odpove potovanje, se mu partnerski popusti prenesejo na naslednje potovanje. Stroški odpovedi od potovanja so opredeljeni v Splošnih pogojih poslovanja CMT. Denarno izplačilo partnerskih popustov ni mogoče. Partnerske popuste lahko potnik CMT koristi v roku enega leta od sklenitve oz. podpisa pogodbe s partnerjem. Partnerske popuste v tej akciji podeljuje CMT.

4. TRAJANJE AKCIJE

Akcija traja do 30. 9. 2020 (za maturantske izlete do 30. 3. 2020).

5. OSTALE DOLOČBE

Če zbrani partnerski popusti presegajo vrednost aranžmaja, se prenesejo na naslednje potovanje. Ljubljana, 24.12.2019